lobby

Vi inleder nu vårt tredje år och siktar på att utvecklas än mer. Då vi vill vara i framkant och räknas till dem som driver utvecklingen, gäller det att hela tiden vara lyhörda för trender och vara kreativa i utvecklingen av nya tjänster och lösningar för våra kunder. Samtidigt handlar det om en omvärldsbevakning och att hela tiden ha koll på konkurrensen. Vi vill ju inte vara ännu ett kontorshotell i Stockholm, utan mer en tillväxtarena för startups och småbolag som vill växa. För att främja denna utveckling måste vi både vara kreativa i processen, samtidigt som vi är ödmjuka för utmaningen. vi kan dock bara skapa bästa möjliga förutsättningar i miljön, sedan måste entreprenörerna som vistas i våra lokaler göra sitt. Vårt mål är i alla fall att skapa den mest kreativt stimulerande kontorsmiljön för just startups och småbolag som vill växa.

Under det kommande året satsar vi ännu mer på att uppnå just detta. För att inte bli ännu ett kontorshotell i Stockholm, kommer vi att besöka just alla kontorshotell i Stockholm och alla andra kontorsliknande koncept som finns i regionen. Detta för att kartlägga hela marknaden och få en blick in i vad konkurrenterna erbjuder. Samtidigt lägger vi resurser på att spana ut i världen för att försöka snappa upp nyheter, som ännu inte kommit hit.

Nästa stora grej är att vi kommer bjuda in våra kunder att vara med i utvecklingen. Vi bildar ett advisory board med några av kunderna och kommer på sikt även eventuellt att ge dem möjligheten att bli delägare. De ska få vara delaktiga i vår affärsutveckling gällande tjänster, aktiviteter, priser och marknadsföring. Detta kommer vi att dra igång under första kvartalet.

Vi är nyfikna på vad våra konkurrenter gör som ligger åt det här hållet. Engagerar de kunderna som vi gör, eller är det mest en envägskommunikation. Kanske arrangeras det aktiviteter, men mer hos kunderna emellan. Detta vill vi ta reda på. Görs det något som vi helt har missat, som vi borde plocka upp. I så fall vill vi ju ha reda på det. Vad kan vi hitta och sedan göra ännu bättre? Framförallt kanske vad vi inte ska göra eller erbjuda, för att just undvika att bli ännu ett kontorshotell i Stockholmsregionen.

Vem vet, det kanske planeras för nya ställen där entreprenörer, start-ups, frilansare och mindre bolag och konsultkonstellationer kan sitta för att kreera affärer och utveckla sina verksamheter. Det gör i alla fall vi. Vårt mål är att under 2013 öppna minst ett ställe till, kanske två. Var det blir, är ännu inte klart.