Kontor och konferens i det hållbara Landskapet

För oss är hållbara kontorsmiljöer utformade för att minska miljöpåverkan och främja hälsa och välbefinnande för de som arbetar där. Vi gör vad vi kan för att hjälpa våra medlemmar agera hållbart.

Coworking i din närmiljö är ett hållbart val.

Hållbarhet är viktigt för oss. Vi har ett starkt och ärligt engagemang i att bidra till ett mer hållbart samhälle. För att tydliggöra våra ståndpunkter har vi utarbetat vår egen Hållbarhetsagenda som tar avstamp i Agenda 2030. Vi har identifierat mål 8, 11 och 12 som de områden vi har störst påverkan.

För oss är hållbara kontorsmiljöer utformade för att minska miljöpåverkan och främja hälsa och välbefinnande för de som arbetar där. Några av de funktioner som vi har tagit fasta på är:

  • Så mycket dagljus och fönster som möjligt för att minska behovet av konstgjord belysning.
  • I den mån vi kan påverka – energieffektiva system för värme, kyla och ventilering.
  • Möjlighet till naturlig ventilation.
  • Användning av material och produkter med hållbara egenskaper, som återvunna material och möbler med lång livslängd eller återbruk.
  • Enkel tillgång till utomhusmiljöer, som takterrasser eller trädgårdar, för att främja hälsa och välbefinnande.
  • Återvinning och avfallshanteringssystem.
  • I den mån det går ge möjlighet att justera belysningen, temperatur och luftkvalitet för att skapa en mer personlig och bekväm arbetsmiljö.

Hållbara kontorsmiljöer är bra för både företag och individer eftersom de kan bidra till en ökad produktivitet, hälsa och välbefinnande samt minskar företagets miljöpåverkan. De kan också skapa ett positivt intryck på kunder och affärspartners.

  • Vi arbetar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan. Bland annat förlänger vi livslängden på kontorsmöbler och arbetar enligt en hållbar inköpspolicy. Vårt största positiva klimatavtryck gör vi genom att erbjuda företag smarta alternativ till pendling.
  • Vi driver företagarfrågor och bidrar till ett livskraftigt företagsklimat. Det gör vi genom att vara aktiva i företagarforum och genom att ordna föreläsningar och underlätta till nätverkande.
  • Vi tar ett socialt ansvar – Vi samarbetar med lokala företag som hjälper människor långt ifrån arbetsmarknaden att arbetsträna och få struktur på vardagen. Istället för företagspresenter skänker vi varje år en gåva till välgörenhet.
Mål 12 - hållbar konsumtion och produktion