Eller så är vi det, men ändå inte. I funktion och service kan vi till en första anblick verka vara just ett kontorshotell, men för den som lär känna oss och för den som flyttar in här, så visar det sig snart att Business Lounge erbjuder något mer och annorlunda än det traditionella kontorshotellet.
Jag har ombetts att tydliggöra detta lite mer, då våra befintliga medlemmar och hyresgäster inte tycker vi förmedlar det tillräckligt.

I hjärtat är vi mer en form av inkubator. Vi bryr oss om de bolag som sitter här och vill att det ska gå bra för dem. Vi vill tillföra mjuka värden och vara bollplank i bolagens utveckling. Främst genom att skapa en familjär attmosfär, där bolagen och människorna lär känna varandra. På så sätt bildas en öppenhet och ett kollektivt bollplank där man bollar idéer och frågar efter hjälp, eller tips om kontakter etc. På så vis bryr vi oss om våra vänner på kontoret. Dock är vi inte engagerade aktivt i bolagen likt traditionella inkubatorer.

Samtidigt så är vi ju ändå ett kontorshotell. I alla fall i den mening att man får tillgäng till kontorsfunktioner, arbetsplatser, mötesrum etc. när man är medlem och hyresgäst.

I anslutning till kontorsplatserna finns alla funktioner man behöver; ett fullt utrustat kök med trevlig ljus lounge för exempelvis lunchseminarier, en grön lounge i entrén med mycket växter och projektor för events mm, mötesrum i olika storlekar med presentationsteknik, samt en konferensanläggning för större möten och events. Att vi har bra uppkoppling mot internet och fungerande utskriftsmöjligheter etc. behöver jag inte nämna, det är en förutsättning.

Den familjära känslan skapas av att vi uppmuntrar alla att umgås. Äta lunch tillsammans eller komma på våra afterworker, som vi arrangerar två ggr i månaden. När nya flyttar in så presenteras dem för alla och bjuds med på lunch etc. På så sätt kommer man in i gänget och börjar nätverka direkt.

Det familjära är ju naturligtvis frivilligt att ta del av, men vi gillar när man delar med sig av sin kometens och ger sina kontorsvänner konkreta tips. Det skapar en kollektiv framgång som smittar av sig. Detta ger i sin tur en hög kreativ stimulans.

Välkommen hit till BL-familjen!