Samarbete med PricewaterhouseCoopers klart! De kommer bland annat att ställa en “huskonsult” till förfogande som besöker oss varannan vecka för rådgivning. Av dem kommer våra hyresgäster kunna få hjälp med frågor rörande deras bokföring och redovisning, samt viss hjälp inom revision och skattejuridik.
Läs mer på PwC på www.pwc.com/se