I tidigare inlägg skrev jag om att jag under våren skulle göra besök på andra kontorshotell och studera andra kontorsmiljöer, för att se om vi kan lära och plocka upp några russin.

Efter att ha gjort några få inledande besök, har jag ännu inte direkt hittat några russin. De flesta gör samma sak och lägger inte så mycket tid på att vara innovativa eller skapa kreativa möjligheter för sina hyresgäster. Fokus ligger oftast på funktion och att helt enkelt möta de basala behoven hos hyresgästerna ur ett funktionellt perspektiv.

Jag tror att det är viktigare att fokusera på de mjuka värden som människorna behöver. Det finns stort tålamod för att saker kan hända och inte funka, om miljön tillåter en öppen dialog och det finns en hög trivsel med god interaktivitet mellan de som verkar i lokalerna. Därför fokuserar vi mer på att utveckla mjuka värden och tillgodose de sociala behov som våra hyresgäster och medlemmar har – människorna och entreprenörerna. Detta skapar även en högre attraktion och ett helt annat word-of-mouth för oss som kontorshotell, helt i linje med vår målsättning att vara en hybrid mellan kontorshotell och inkubator.

Till oss kommer ju entreprenörer med driv och goda idéer. För att de ska få grogrund och stimulans tror vi på att ge dem en kreativ miljö, interaktiva nätverk och givande, lärande, inspirerande events. Här söker jag fler goda idéer att plocka upp och förädla. Faktum är att flera av de saker vi har infört har vi plockat från våra egna hyresgäster som kommit med goda förslag och idéer. Vi ser det som vår skyldighet att lyssna på dem och prova det som vi tror kan funka.

Nåväl, nu har den här studiebesöksresan har bara börjat och ett stort plus som jag hittills har upplevt, är att dessa besök ger kreativ energi och har genererat nya idéer. Sedan får vi se vilka idéer som är realiserbara. Jag har många besök kvar. To be continued!